مشروع

12687 پردازش داده هاي ماهواره اي درتعيين نواحي زون هاي كانه زايي و دگر ساني كانسار 17237 بررسي منشا آهن هاي كم عيار هرمزگان و ارتباطش با كوهزائي كاتانگائي 15

17136 كاربد عناصر غير متحرك در بررسي سنگ هاي آتشفشاني دگرگون شده و هوازده 17237 بررسي منشا آهن هاي كم عيار هرمزگان و ارتباطش با كوهزائي كاتانگائي 38

and publication حوزه های تحت پوشش biomaterials science بررسی ویژگی های مصالح هوشمند و تأثیرات آن در معماری پایدار middot معماری پارامتریک چالشی جدید در

در این راستا ابعاد مختلف توسعه پایدار از زوایای متفاوت مورد بررسی،تجزیه و تحلیل و بررسي منشاء آهن‌هاي كم عيار هرمزگان و ارتباطش با كوهزائي كاتانگائي

بتن به عنوان پر مصرف ترین مصالح ساختمانی مدتهاست جوابگوی نیازهای روبه گسترش جامعه بشری می باشد انواع بتن معمولی و بتن با عملکرد بالا مدت زمان زیادی است

در این مقاله با اشاره ای به پارادایم های مختلف مدیریت دولتی و شرح خلاصه ای از ابعاد مختلف آنها و با بررسی سخنان حضرت علی ع در مورد مدیران و رهبران در نامه ها

در سال های اخیر، استفاده از لیرز اسکنرهای زمینی به دلیل دارا بودن مزایایی نظیر اندازه استخراج از داده های جمع آوری شده از این دستگاه نیز مورد بررسی قرار گرفتند

آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، شناسایی ریسک های فرایند تامین تجهیزات در پروژه های نیروگاهی سیکل ترکیبی و همچنین ارزیابی و رتبه بندی این ریسک

یکی از مدل های مورد استفاده در پیش بینی احتمالی زمان و بزرگای زلزله آینده، مدل زمان و بزرگای بررسي منشاء آهن‌هاي كم عيار هرمزگان و ارتباطش با كوهزائي كاتانگائي

یکی از این کاربردهای این ماهواره ها تهیه نقشه های توپوگرافی شهری از تصاویر این از نقاط مستقل چک و ترکیبات مختلف آنها، جهت بررسی مدلهای ریاضی چند جمله ای،

سرفصل ها نیازهای جامعه و چشم انداز علوم زمین در ایران و جهان، دستاوردها و چالش های آموزش زمین بررسي منشاء آهن‌هاي كم عيار هرمزگان و ارتباطش با كوهزائي كاتانگائي